Wednesday, April 18, 2012

INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PERATURAN PENTADBIRAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 
( PBS )SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH 2012

1. Pemantau Dalaman mendapatkan Instrumen Pemantauan daripada laman sesawang
    Lembaga Peperiksaan http://www.moe.gov.my/lp.
2. Pemantau akan memuat turun instrumen tersebut dan membuat soft copy dan hard copy.
3. Pemantau menentukan masa tarikh dan masa pemantauan.
4. Mentadbir Instrumen Penjaminan Kualiti
    4.1 Pemantau hendaklah mengisi:
             4.1.1 maklumat sekolah;
            4.1.2 maklumat guru dan murid; serta
            4.1.3 maklumat pemantau ( yang berkenaan )

     4.2 Pemantau mengisi Bahagian A ( Bahagian 1 hingga 4 ) dan Bahagian B ( 1 hingga 11 )
            4.2.1 Pemantau menanda tanda ‘1’ pada petak wajaran yang berkenaan. Selain
                     daripada ANGKA ‘1’ TIDAK DIBENARKAN.
                    ( Peringatan : Jika angka lain dimasukkan,kesilapan skor akan berlaku )
           4.2.2 Jumlah Purata Skor akan didapati secara autamatik, apabila petak wajaran
                   diisikan dengan angka 1 sahaja.
     4.3 Mentadbir Bahagian Rumusan Pencerapan
           4.3.1 Semua purata skor yang telah dibuat akan terdapat di bahagian skor.
           4.3.2 Pemantau diminta mengisi cadangan penambahbaikan bagi setiap aspek
                    jika perlu.
    4.4 Mentadbir Bahagian Deskriptif Purata Skor
           4.4.1 Deskriptif purata skor telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.
                    Ini berdasarkan purata skor yang telah diperoleh
    4.5 Mentadbir Bahagian Pegawai Pemantau
          4.5.1 Pegawai Pemantau diminta membuat catatan berdasarkan hasil Pemantauan
                   seperti dapatan, penambahbaikan, dan saranan kepada pihak sekolah.

5. Instrumen Penjaminan Kualiti (Pemantauan) yang telah diisi beserta laporan yang telah disiapkan
    oleh pihak sekolah,hendaklah :
           i. Salinan pertama disimpan di dalam fail induk JK PBS sekolah.
          ii. Soft copy diemailkan ke Sektor Penilaian Peperiksaan ( SPP ) Negeri.

Muat turun 
INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

No comments:

Post a Comment