Tuesday, February 14, 2012

APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina Aplikasi Pangkalan Data Murid yang mengambil kira profil murid dan penjaga.  Pelaksanaan Pangkalan Data Murid ini adalah untuk menjadikan ia sebagai satu pangkalan data utama bagi data murid yang boleh diguna pakai oleh semua aplikasi di KPM.
Guru-guru Kelas perlu melaksanakan pengemaskinian data ini serta merta dan ianya hendaklah dibuat secara berterusan supaya data yang ada sentiasa kemaskini.


Pengemaskinian Profil Murid pada Aplikasi Pangkalan Data Murid Secara Atas Talian. Semua data murid perlu dikemaskini selewat-lewatnya pada 22 Februari 2012.


NEW !!!


PERHATIAN KEPADA ADMIN(PK/GK HEM)  DAN GURU KELAS

Pihak Admin Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM telah menutup Info Bapa/Penjaga Utama dan Info Ibu/Penjaga Kedua buat sementara sehingga 24 Februari 2012 ini.Ia bertujuan supaya Guru Kelas hanya memberi tumpuan kepada Info Murid sahaja terlebih dahulu supaya data ini boleh digunakan olehAplikasi SAPS serta SPPBS yang akan mula digunakan mulai 26 Februari 2012.

Pengemaskinian Info Bapa/Penjaga Utama dan Info Ibu/Penjaga Kedua boleh dilakukan selepas tarikh tersebut (26 Februari 2012) sehingga 20 Mac 2012
kerana data ini akan digunakan untuk bantuan dan biasiswa. Pengemaskinian Prasekolah tidak perlu dilakukan pada aplikasi ini disebabkan murid-murid tersebut telah didaftarkan pada Aplikasi SMPK.

Pentadbir sekolah (administrator) dikehendaki memastikan bilangan murid mengikut Darjah/Tingkatan dan Kelas yang betul sebelum membuat pengesahan data. Setelah data tersebut disahkan, urusan mengimport data APDM oleh SAPS bolehlah dilakukan. Proses ini hanya boleh dilakukann selepas 26 Februari 2012 bagi mengelakkan kesesakan di pusat server.
Maaf di atas segala kesulitan. Di harap pentadbir sekolah dan guru kelas dapat melaksanakan pengemaskinian data ini pada tarikh yang ditetapkan. 
Sekian, terima kasih

Unit Pengurusan Maklumat
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

Sila klik aplikasi di bawah :
APLIKASI PANGKALAN DATA MURID
1 comment:

  1. Thanks for the post, In this complex environment business need to present there company data in meaningful way.So user easily understand it .Sqiar (http://www.sqiar.com/) which is in UK,provide services like Tableau and Data Warehousing etc .In these services sqiar experts convert company data into meaningful way.

    ReplyDelete