Saturday, March 24, 2012

PERMOHONAN SIJIL LCCI

PERATURAN PENTADBIRAN PERMOHONAN SIJIL LCCI

1. Permohonan Sijil LCCI hanya boleh dibuat oleh calon yang mempunyai kod kelayakan memohon sijil LCCI pada slip keputusan SPM.Kelayakan calon adalah berdasarkan kod berikut:


2. Calon hendaklah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan peperiksaan SPM diumumkan.

3.Permohonan Sijil LCCI hendaklah dibuat dengan menggunakan Level 2 book-keeping and accounts certificate Application Form yang boleh didapati di pejabat LCCI Malaysia, pusat latihan yang dilantik oleh LCCI atau laman web http://www.lcciasia.com/ . Permohonan dialamatkan terus kepada pusat latihan yang dilantik oleh LCCI International Qualifications atau dimohon terus kepada Jabatan LCCI di alamat :

LCCI International Qualifications (Malaysia) Sdn.Bhd. Suite 11.01, 11th floor Menara Yayasan Selangor 18A Psrn Barat 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan.

4. Permohonan hendaklah disertakan dengan satu (1) salinan keratan keputusan SPM yang memaparkan kod kelayakan sijil LCCI dan satu(1) salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh Pengetua Sekolah / Pegawai kerajaan KumpulanA

5. Kadar bayaran bagi permohonan sijil adalah RM25.00. Bayaran hanya boleh dibuat dengan Wang Pos/ Kiriman Wang/ Bank Draf ditulis atas nama LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS (MALAYSIA) SDN.BHD. Wang tunai atau cek persendirian tidak diterima.
6. Borang Permohonan boleh diperolehi dari sekolah ( Unit Bimbingan dan kaunseling).

PeraturanPentadbiranSijilLCCI.pdf1 comment:

  1. Bolehkah saya memohon sijil ini sekiranya sudah melebihi tarikh permohonan?

    ReplyDelete