Friday, December 16, 2011

Sistem Pengredan Peperiksaan Dalaman


PENGREDAN PEPERIKSAAN DALAMAN
A.       MENENGAH RENDAH

A

80 – 100
B
65 – 79
C
50 – 64
D
40 – 49
E
01 - 39

B.       MENENGAH ATAS

A+

90 - 100

A

80 – 89
A-
75 – 79
B+
70 – 74
B
65 – 69
C+
60 – 64
C
50 – 59
D
45– 49
E
40 – 44
G
01 – 39

B.       SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA

A

75 – 100
A-
70 – 74
B+
65 – 69
B
60 – 64
B-
55 – 59
C+
50 – 54
C
45 – 49
C-
40 – 44
D+
35 – 39
D
30 – 34
F
0 – 29

          NILAI GRED STPM

GRED

MATA NILAI

GRED

MATA NILAI

A

4.00

C

2.00
A -
3.67

C -

1.67
B +
3.33
D +
1.33
B
3.00
D
1.00
B -
2.67
F
0.00
C +
2.33


No comments:

Post a Comment