DOKUMEN STANDARD PRESTASI TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI TINGKATAN 1

Bahasa Melayu KLIK DI SINI


Bahasa Inggeris KLIK DI SINI


Bahasa Cina* KLIK DI SINI


Matematik KLIK DI SINI


Sains KLIK DI SINI


Pendidikan Seni Visual KLIK DI SINI


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KLIK DI SINI


Pendidikan Islam* KLIK DI SINI


Pendidikan Moral* KLIK DI SINI


Pendidikan SiVik dan Kewarganegaraan KLIK DI SINI


Sejarah KLIK DI SINI


Geografi KLIK DI SINI


Kemahiran Hidup Bersepadu
          - 76: Kemahiran Teknikal KLIK DI SINI
          - 77: Ekonomi Rumah Tangga KLIK DI SINI
          - 78: Pertanian KLIK DI SINI
          - 79: Perdagangan Dan Keusahawanan KLIK DI SIN

 * DSP telah ditambahbaik pada Tahun 2013

No comments:

Post a Comment